Cevaplar

2016-10-02T09:23:14+03:00
ESKİ TAŞ ÇAĞI(KABATAŞ) *yerleşim yerleri mağara ve kaya sığınaklarıdır.. *mağara duvar larına av ve Hayvan resimleri yaptılar. *çakmak taşlarının yontulmasıyla baltalar ve kesici aletler yaptılar. ORTA TAŞ ÇAĞI(YONTMA) *AVCILIK VE toplayıcılık temel geçim kaynağıdır. *çakmak taşından yapılmış (mikrolit)araç ve gereç kullan dı lar. *mağara duvarların yapışan resimleri geliştirdiler . Dönemin sonlarına doğru ates buldular. YENİ TAŞ ÇAĞI(CİLALI TAŞ) *Kilden çanak çömlek ve küp gibi araç gereçler geliştirdiler. *toprağı işleyerek tarım yaptılar. *yeeleşik hayata geçerek ilk köyleri kurdular. *yerleşik hayata geçerek ilk köyler i kurdular....
0