Cevaplar

2012-12-17T20:44:18+02:00

sana önerim http://www.ozkancelen.com/sitebuilder/page1.aspx bu siteden will ve going to yu dinlemen

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T20:44:46+02:00
A. Cümle Yapısı: Will Future Will / Shall Future Simple’ı ‘will Ishall + infinitive’ şeklinde formüle ederiz. ‘Infinitive’ fiilin yalın
halidir. ‘Future Simple’ın kendi dilimizdeki karşılığı ‘gelecek zaman’dır. i     You     He     She Will work better. it We     You     They    

Örnek Cümleler:

(Ben)   çalışacağım (Sen)   çalışacaksın. (O)   çalışacak. (O) Daha iyi çalışacak. (O) çalışacak. (Biz)   çalışacağız. (Siz)   çalışacaksınız. (Onlar)   çalışacaklar. B. Kullanıldığı yerler: ı. Yapmağa niyetlendiğimiz olaylar ‘will’ ile anlatılır. i will wait for you.
Seni bekleyeceğim. ‘Il will ve shall’in
kısaltılmış şeklidir. Just a minute. 1’11 telephone my father.
Bir dakikaBabamtelefonedeceğim. will = ‘ll i shall be 23 next month.
Gelecek a23 ümde olacağım. We shall be in Antalya next week.
Gelecek haftAntalya da olacağız. 2.        Resmi yazışmalarda ‘shall’, konuşma dilinde ise daha çok ‘will’ kullanılır. We shall meet you at the airport.
Sizi havaalanında karşılayacağız. i shall take the l O: 15 train.
1015 trenine bineceğim. We shall answer you soon.

 

sa zamanda size cevapvereceğiz.

3.Kararlılık belirten cümlelerde ‘will’ yerine ‘shall’ kullanılır.
We shall study hard and we shall pass this exam.

Sıkı çalışacağız ve bu sınavı geçeceğiz(Kararlıyız).

Aynı karar1ılğımızı ‘will’ ile de anlatabiliriz.

We will study hard and we will pass this exam.

‘Shall’ bazen söz veriyorum anlamına da geLir ve bu anlamda D. şahıslarla
birlikte de kullanılabilir.

You shall get your money on time.

Paranı vaktinde alacaksın(Söz veriyorum.)

You shall be on the team list.

Sen takım listesinde olacaksın. (Söz)

Aynı cümleleri ‘will’ ile de yazabileceğimizi unutmayınız.

5.        Konuşma anında yapmaya karar verdiğimiz işlerin anlatımında ‘will’ kullanı lır.

- Did you phone Jane?

- Janee telefon ettin mi?

- Oh no, i forgot, I’ll phone her right now.

- Hayır, unuttumHemen şimdi ona telefoedeceğim(veya ederim)

- Do you know that Mary is in hospital?

- Mary nin hastanede olduğunu biliyor musun?

- No, ldon’t, I’ll go and visit her tomorrow.

- Hayır bilmiyorum. Yarın gidip onu ziyaret ederim.

6.        Yardım tekliflerinde ‘will’ kullanılır.

İki kişi konuşuyor:

A- This suitcase is very heavy.

Bu valiz çok ağır.

B- Don’t worry . .I’ll help you to carry it.

Endişelenme. Onu taşımada sana yardım ederim.

A- Oh dear! I’ve left the keys at home.

Aman Allahımf Anahtarları evde unuttum.

B- Don’t worry. I’ll go and get them for you.

EndişelenmeyinSizin için gidip on/arz a/ırım.

A- i haven’t got time to type these letters.

Bu mektupları daktilo etmeye vaktim yok.

B- Don’t worry. 1’11 type them for you.

EndişelenmeyinBen onları sizin için daktilo ederim.

7. Gelecek zamanla ilgili düşünce ve tahminlerimizi belirtirken cümleye; 41. Will Future i assuıne ……….. .

 

I’m afraid …………… .

I’m sure ……………. .

0