Tanzimat dönemi türk edebiyatında hürriyet, cumhuriyet, kölelik, kadın hakları, din ve vicdan hürriyeti, bireysel haklar gibi konuların ele alındığı görülmektedir. bu konuların Atatürk ilke ve inkılaplarıyla nasıl şekillendiğini belirleyiniz.

1

Cevaplar

2012-10-02T10:15:23+03:00

atatürk inkilabıyla daha kolay yaygın ve anlaşılır biçimde şekillenmiş ve herşeyi ayırt ettiği için tcye daha kolay anlaşılmıştır

0