Cevaplar

2012-12-17T20:48:34+02:00


İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)- II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.
- Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi.
- MÖ 332-331'de Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.
- MÖ 331'de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan'a kadar ilerledi.
- Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323).
- İskender'in ölümüyle İmparatorluk dağıldı. Yeni devletler kuruldu:
- Mısır'da: - Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
- Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
- Makedonya da: - Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir.(MÖ 279-16)
- Selevkos'un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
- Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu'da.
- Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında.
- Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu'da.
- Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes'te (Batı Anadolu)
Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.
- Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
- Bergama'nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi.
- İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.
- Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:
- İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu.
- Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.
- Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
- Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.
- İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı.
- Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.
- Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir.

0
2012-12-17T21:03:03+02:00

İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)- II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.
- Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi.
- MÖ 332-331'de Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.
- MÖ 331'de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan'a kadar ilerledi.
- Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323).
- İskender'in ölümüyle İmparatorluk dağıldı. Yeni devletler kuruldu:
- Mısır'da: - Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
- Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
- Makedonya da: - Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir.(MÖ 279-16)
- Selevkos'un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
- Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu'da.
- Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında.
- Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu'da.
- Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes'te (Batı Anadolu)
Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.
- Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
- Bergama'nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi.
- İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.
- Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:
- İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu.
- Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.
- Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
- Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.
- İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı.
- Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.
- Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir.

0