Cevaplar

2012-12-17T20:56:42+02:00

Bu sözlerin onu kırmış.   ("Üzmek","kırmak" la somutlaştırılmıştır.)

Sanki bakışlarıyla bizi eziyordu.  ("aşağılayıp, küçümsemek","ezmek" le somutlaştırılmıştır.)

Kanunları çiğnemek suçtur.     ("ihlal edip, uymamak", "çiğnemek" sözcüğüyle somutlaştırılmıştır.)

0