Cevaplar

2012-10-02T10:28:40+03:00

 

     

 

COĞRAFYA ÇALIŞMA KAĞIDI
1- nüfus sayımlarının yapılma amaçlarından 4 tanesini yazınız. 
Cevap: ülkenin nüfus miktarını belirlemek. Yaş gruplarını belirlemek. Kent ve kır nüfusunu belirlemek. Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

2- göçler, gelişmişlik düzeyi, savaşlar……………………faktörlerdir.(cinsiyeti belirleyen) 
nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta…………….dır.(Okyanusya)
ilk modern nüfus sayımları ………………kıtasında yapılmaya başlanmıştır.(Avrupa)
hayvanlar………………..çağda evcilleştirilmiştir.(neolitik)


3- alüvyal toprakların özelliklerini yazınız
Cevap: alüvyal toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu seviyesi yüksektir. Tarıma elverişlidir. Organik madde bakımından zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

4- alüvyal toprakların görüldüğü yerleri yazınız.
Cevap: 
Ege kıyılarında: bakırçay, gediz, küçük ve büyük menders ovları
Karadeniz kıyılarında: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
Akdeniz kıyılarında: Çukurova, amik ovası, Silifke ve Antalya ovaları
İç kesimlerde: Erzurum, Erzincan, muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları


5- maki nedir ve makiyi oluşturan bitki topluluklarını yazınız.
Cevap: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamın tahrip edildiği yerlerde görülen, geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
Makiyi oluşturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, defne, sakız, menengiç, koca yemiş, sandal, zakkum, tesbih ve akçakesmedir.

6- aynalı göl, kilimli göl buzul gölleridir(….)
tortum gölü, sera gölü kıyı set gölüdür(:….)
ülkemizin %12 si tarla arazisidir(…..)
ülkemizin %27, 64 ünü orman arazileri oluşturur(….)
gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ihraç eder(….)
gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı fazladır(….)
çernezyomlar Erzurum- kars çevresinde görülür(…)
terra rossalarda kivi yetiştirilir(….)
Cevap: doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, doğru, doğru, yanlış


7- aşağıda verilen göllerin çeşitlerini yazınız.
N   Cevap: A

 
0