Cevaplar

2012-10-02T10:42:35+03:00

Nitel ve Nicel anlam:

Sayılabilen, ölçülebilen değeri bildiren anlama

Nicel Anlam” adı verilir.

 

Örnek:        Eve gelince bir tabak yemek yedi. (Miktarı bellidir)

                   Yüksek dağlar karlıydı. (Ölçülebilir)

 

Ölçülemeyen değeri bildiren anlama “ Nitel anlam” adı verilir.

 

Örnek:         Bu çok lezzetli bir yemek.  (Göreceli özellik)

                    Güzel bir filmdi. (Kişiye göre değişir)

 

Not: Sözcük, kullanımına göre nitelik ve nicelik anlamı bildirebilir.

 

Örnek:          Merkeze yakın bir semtti. (Nicel anlam)

                     Yakın arkadaşlarımdan biriydi. (Nitel anlam)

 

Alıştırma: Hafif sözcüğünü nitel ve nicel anlamlarda kullanınız.

 

Alıştırma yanıtı:   Bu paket daha hafif, sen bunu taşı.   (Nicel anlam)

                            Dün gece hafif bir rahatsızlık geçirmiş.   (Nitel anlam)

10 3 10