Cevaplar

2012-12-17T21:32:58+02:00

1)Yazı Anadolu’ya, Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir. Böylece Anadolu’da tarih devirleri başlamıştır. Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari belgeler ve “Karum” denilen pazarlar bulunmuştur.
Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Anadolu’da sömürge imparatorluğu kurdukları
B) Geçim kaynaklarının ticaret olduğu 
C) Gelişmiş bir ekonomik yapının olduğu
D) Anadolu’da tarihi devirleri başlattıkları
E) Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

 

cevap : A şıkkı 

0
2012-12-17T21:33:49+02:00

 İlkçağ'da başta Hammurabi Kanunları olmak üzere doğu kanunlarında kısas prensibi (göze 
göz dişe diş) varken Anadolu'da pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi. Ölüm cezası da nadiren uygulanırdı. 
Buna göre; 
I Anadolu kanunlarının doğu kanunlarına göre daha insancıl olduğu 
II Anadolu uygarlıklarında suç oranının az olduğu 
III Mezopotamya'da yargılamalarda adaletli davranılmaya çalışıldığı 
durumlarından hangileri söylenebilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II    

 

 

cevap: D şıkkı

0