Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T21:32:45+02:00

SORU VE CEVAPLAR

Soru 1  : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve 
                sonuncunun adları nelerdir? 
Cevap  : 36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin

Soru 2  : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde 
               Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu 
               olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların 
                bir çınar şeklinde büyüyüp, hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada 
                okumaları ve okutmaları, onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır. 
                Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir? 
Cevap  : Şeyh Edabali

Soru 3  : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir? 
Cevap  : Ertuğrul Gazi

Soru 4  : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca. 
                Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini, 
                yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir. 
                Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur. 
                Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa 
                fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu  ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna 
                bir düstur olan, bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren, Osmanlının 
                kurucusu kimdir? 
Cevap   : Osman Gazi

Soru 5  : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para 
                bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir 
Cevap   : Orhan Gazi

Soru 6  : Orhan Gazinin oğlu, Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin 
                kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan 
                eden, Edirne’yi başkent yapan, yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve 
                10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde 
                savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen 
                bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir? 
Cevap   : I. Murat (Murat Hüdavendigar)

Soru 7  : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet, İsa. Musa, Mustafa, 
                Ertuğrul Çelebi, Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları 
                10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda 
                I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında 
                padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir? 
Cevap   : Fetret devri (Boş devir)

1 1 1
2012-12-17T21:35:40+02:00

sadads

afdsfvedshjfbjkdsabjfıkdbusagfdsıhgajfkhsksbahjkldbjslaıbıwsdoagıudshguı 

0