Cevaplar

2012-12-17T21:39:44+02:00

özür olmaya çalış herşeyyi kafana takma böyle atlatırsın :D

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-17T21:40:05+02:00

Çocuklarda Ergenlik Dönemi Nasıl Atlatılır

ERGENLİK DÖNEMİ

İnsan yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içindedir Gençlik (Ergenlik) dönemi, belki de bu gelişim sürecinin en önemli evresini oluşturur Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen sürekli bir süratli gelişimini kapsamaktadır-Fırtınalı ve gerginlik- dönemi olarak da açıklanabilen ergenlik, hangi toplumda olursa olsun, her bireyin yaşadığı bir evrendir Ergenlik evresi içindeki dönemlere bakıldığında, uzmanların büyük çoğunluğu, 12-15 yaş dolaylarını olumsuz bir dönem olarak nitelendirmektedirler Karşıtlık, dengesizlik olgularıyla nitelendirilen bu dönemden sonra gelen 16-21 yaşları arasındaki dönem ise, olumluluk dönemi olarak kabul edilmektedirErgenlik döneminde otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma gencin tutumlarındandır Gelişme döneminde anne-baba tarafından bazen çocuk, bazen yetişkin gibi algılanan çocuk, ne zaman ne şekilde davranacağını bilemez Gelişmekte olan bedenine, cinsel ve duygusal gelişimlerine ayak uyduramaz, -kimlik karmaşası-na düşebilirYetişkin baskılı ve disiplinli davranmaktan çok, gence karşı sevgi gösteren, güven veren, önemseyen ve değer veren bir tutum içine girmesi onun kimlik geliştirmesini kolaylaştıracaktırErgen, birinin karşıtı ikizli duygular dile getirebilir Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyarAynı zamanda anne-babanın en yetişkinin güvenini kazanmaya, kendine güvenilen bir insan olmaya ihtiyaç duyar Kendisine güven duyulmaması onda kaygı yaratırErgenlik döneminin temel özelliklerinden biri olan güvensizlik, ergenin atılgan, gösterişçi ya da çekingen bir birey olmasına sebep olabilir Bu evrede ergen, başkalarının kendisi hakkında verecekleri hükümler konusunda aşırı derecede duyarlıdır Ergen bu dönemde kişilik arayışları içindedir, arkadaş gurupları değişebilir Ergen kendisi ile çok ilgilidir Ayna karşısında dakikalarca vakit harcayabilirlerKararsızdırlar, elbise seçimine ve giyimine önem verirler Kendilerinin özgür bırakılmalarını isterlerEbeveyne isyankar tutum içine girebilirler Bu dönemde okul başarılarında düşme olabilir Ergene karşı yetişkinin baskı ve yasaklara dayanan disiplin anlayışı, olumlu ve yapıcı olması gereken bu evreyi, çatışmalarla dolu, olumsuz bir döneme dönüştürebilirGenç, ana-babasına güven duyduğu ölçüde, sorunlarına onları da ortak eder ve böylelikle çözümü kolaylaştırmış olur Diyalogun çocukluk yıllarından bu yana kopuk olması, gençlik döneminde gencin ana-babasıyla zıtlaşmasına, kutuplaşmasına sebep olabilir Zaman içinde genç gibi, ana – babası da, birbirlerinin varlıklarından rahatsız olmaya başlarlar Kuşaklar arası çatışmaya sebep olan diğer etkenlerin başında, büyümeyle yeni olanaklar edinen ergenin kendini yetişkin olarak kabul ettirme çabası gelir Ergen bu yolla kişiliğini kabul ettirmeye çalışır Davranışlarından dolayı kendisine çocuk muamelesi yapılan genç, sık sık isyan eder Aile için de ergene yöneltilen farklı tutumlar, ergenin dengesizlik ve kararsızlığını artırırlar Eğer ergen, evde kendi gücünü kanıtlayacak bir girişimde bulummuşsa, bu faaliyetini sürdürebilmesi için kendisine cesaret verilmelidir Ergenin ilk girişimleri uygunsuz ve başarısız bile olsa, tavır değişmemelidir Bu işlemde ana-babanın sabrı gerekebilirAnne-babalar, öncelikle bu evrenin, gelişim gereği, geçici bir bunalım dönemi olduğunun bilincinde olmalıdırlarBunun yanında; anne-babalar objektif, dengeli, sabırlı ve kuvvetli olmaya özen göstermelidirlerErgeni başkalarının önünde eleştirmemeye, davranışlarını başkalarıyla kıyaslamamaya özellikle dikkat etmelidirler Ergenin artık bir çocuk olmadığının, sözle ve davranışla hatırlatarak, onun için gerekli olan destek ve güveni sağlamalıdırlarKısaca, kuşaklar arası çatışmaları ortadan kaldırmak için, yetişkinlerle ergenler arasında dengeli ve düzenli bir iletişim kurarak diyalogu gerçekleştirmek ve ortak değerler oluşturmak, en akıllı çözüm yolu olmaktadır 

1 5 1