Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-17T21:52:40+02:00

1. İtilaf Devletlerinin Anadolu’daki İşgaller Üzerindeki Düşünceleri Nelerdir?
    I. İnönü zaferi, işgalci devletlerarasındaki anlaşmazlığı iyice su yüzüne çıkardı.
    Fransızlar ve İtalyanlar, Türklerin yepyeni bir devlet kurup var güçleriyle düşmanı yurtlarından kovma yoluna girdiklerini anlamışlardı. Daha fazla zarara uğramadan barış yoluyla bu sorun çözümlenmeliydi. Fransızların ve İtalyanların bu ısrarı karşısında İngilizler ile Yunanlılar Türklerle Londra’da bir masa başına oturmaya razı oldular.

2.TBMM Hükümeti I. İnönü Zaferinden Önce Hangi Başarıları Kazanmıştı?
    Ayaklanmalar bastırılmış, İstanbul ve Anadolu halkının baskısı üzerine Vahdettin, Damat Ferit’i görevden uzaklaştırmak zorunda kalmış, yerine vatansever ve ılımlı bir kişi olan Tevfik Paşa’yı atamıştı.

3.İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansını Düzenlemekteki Amacı Nedir?
    1)Sevr Antlaşması’nı biraz daha yumuşatıp kabul ettirmek.
    2)TBMM konferansa katılmazsa barış görüşmelerinden yana olmadığını dünyaya duyurmak.
    3)İstanbul Hükümet’i ile TBMM’yi konferansa çağırmakla ikilik çıkarmak. Bu suretle, Osmanlı Hükümet’i İle TBMM Hükümet’i arasında bir rekabet yaratmak, bölücülük yapmak istiyorlardı.

3 3 3
2012-12-17T22:33:40+02:00

1- itilaf devletleri neden iki hükümeti de çağırdı?

cevap - aralarındaki görüş ayrılığından yararlanım tbmm ye sevr kabul ettirmek için 

 

2- neden 1 .inçnüden hemen sonra yapıldı 

cevap-yunan ordusuna zaman kazandırmak için 

 

 

3-tbmm neden konferansda katıldı 

cevao-varlığını kabul ettirme ve misaki milliyiyi kabul ettirme

1 4 1