Cevaplar

2012-12-17T22:03:27+02:00
Eğitsel Bir Materyal Olarak Çocuk Hikaye Ve Romanları EĞİTSEL BİR MATERYAL OLARAK ÇOCUK HİKYE VE ROMANLARININ NİTELİK DÜZEYİ

Bu çalışma, çocukların bilişsel, duyuşsal ve dil becerilerinin geliştirilmesinde temel bir yazılı materyal olarak kullanılan çocuk hikye ve romanlarının nitelik düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma bulguları random yolla seçilen 60 adet çocuk hikye ve romanı incelemesine dayalı olarak elde edilmiştir. Araştırma verileri geliştirilmiş olan �Hikye ve Roman Değerlendirme Ölçeği� ile elde edilmiştir.

Araştırma bulgularına göre, çocuk hikye ve romanları içerik, teknik tasarım ve düzenleme, dil ve anlatım boyutlarında yeterli bulunurken; kapak tasarımı, kullanım kolaylığı, ölçme ve değerlendirme yeterliği, kitap ve yazar hakkında bilgi boyutlarında yetersiz bulunmuştur. Bu eserlerin niteliğinin oluşturulmasında çocuk edebiyatı yazar ve yayınevlerinin duyarlık düzeyleri artırılmalıdır.

Anahtar Sözcükler : Çocuk hikyesi, çocuk romanı, eğitsel nitelik

Giriş

Okul çağı çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve dil becerilerinin geliştirilmesinde diğer etkenlerle birlikte yazılı basılı materyaller önemli bir işlev görürler. Çocuk eğitiminde okul içi ve okul dışı tüm yaşantılarda, çocuklar gerek zihin gerekse dil gelişimleri için, ne kadar uygun nitelikte zengin yaşantılar geçirirlerse bu alandaki gelişimleri o denli yüksek olmaktadır.Kaynak: http://www.odevsor.com/E%C4%9Fitsel-Bir-Materyal-Olarak-%C3%87ocuk-Hikaye-Ve-Romanlar%C4%B1-indir-57430.htm#ixzz2FLEPHMy1

1 1 1
2012-12-17T23:23:24+02:00

taş=sert vb.

 pamuk=yumuşak vb

1 1 1