Cevaplar

2012-12-17T22:11:18+02:00
Ege ve Yunan Uygarlığı Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların oluşturduğu bir uygarlıktır. Ege ve Yunan Uygarlığı ilk olarak Girit adasında kurulmuştur. MÖ 2 binde Anadolu’dan gelen Akalar (Mikenler), Yunanistan’ın Mora yarımadası’na yerleştiler. Akalar, Kral Agamemnon zamanında boğazların egemenliği için Truvalılarla savaşmıştır. Bu savaş, Homeros’un İlyada(İliada) Destanı’nın konusu olmuştur. Aka egemenliğine MÖ XII. yüzyılda Dorlar son verdiler. Dorların egemenliği döneminde Yunanistan’da “polis” adı verilen şehirler kuruldu. Bunların en önemlileri Atina, Isparta, Korint, Tebai ve Larisa idi.

 

a. Girit Medeniyeti

Ege’de bilinen en eski uygarlıktır. Kuzey Afrika, Mısır ve Anadolu arasında bir köprü konumunda olduğundan kültürel etkileşime açık olmuştur. Önceleri şehir devletleri şeklinde yaşarlarken daha sonra merkezi otoritesi güçlenen bir krallık hâline gelmişlerdir. Girit şehirlerinin etrafı surlarla çevrili değildi. Bu durum Giritliler’in barışçı bir politika izlemelerinden ve güçlü bir donanmaya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. En önemli mimari eserleri olan Knossos Sarayı günümüze kadar ulaşmıştır. Girit Uygarlığı Miken ve Yunan uygarlıklarının temelini oluşturmaktadır. Girit Krallığı, Aka ve Dor saldırıları sonucunda yıkılmıştır.

b. Miken Medeniyeti

1 5 1