tanzimant dönemi ve sonrasında edebiyat alanında ortak bir sanat anlayısı görülmezken cumhuriyet döneminde 1940lı yıllara kadar diğer şiir akımlarının yanında memleketçi edebiyat olarak nitelendirilebilecek ortak bir sanat anlayışının görülmesinin sebepleri neler olabilir ??

1

Cevaplar

2012-10-02T11:39:22+03:00

Tanzimat Edebiyatıyla başlayan edebi yenilikler Cumhuriyet Dönemi ile daha büyük bir hız kazanır hatta batı etkisi taklit ve adaptasyondan öteye gider. Kendi kültürü ve tarihiyle yoğunlaşan yeni bir devletin kuruluş ilkeleri,vazgeçilmez değerleriyle daha özgün eserlere doğru yol alan bir edebiyat çizgisi oluşur. Yazılan eserleri gelenek ve zihniyet ilkeleriyle incelediğimizde birbirinden farklı şiir anlayışlarının oluştuğunu görürüz. Bu anlayışları çok keskin çizgilerle bir birinden ayırmak doğru olmayabilir. Çünkü bu topraklarda,aynı kültür,aynı tarih,aynı değerlerle yetişmiş bireylerin ürettikleri eserlerin de tabi ki birçok ortak noktası olacaktır. Bununla birlikte bir şairin üslubünü diğerinden ayıran ve eserini biricik -özgün- yapan aynılıklar içinde farklılığı yaratmalarıdır. 
Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Türk Edebiyatında birbirlerinden farklılaşarak kendilerini idame ettiren şiir anlayışları şunlar olmuştur. 
1.Öz şiir anlayışını sürdüren şiir 
2.Serbest nazım ve toplumcu şiir 
3.Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir 
4.Garip hareketi 
5.Garip dışında yeniliği sürdüren şiir 
6.İkinci yeni şiiri 
7.İkinci yeni sonrası toplumcu şiir 
8.1980 sonrası şiir 
9.Halk şiiri 

1 5 1