Cevaplar

2012-12-17T22:25:53+02:00

Yavız Sultan Selim Yada 2. mahmut

1 5 1
2012-12-17T22:27:39+02:00

osman bey 1281- 1326 dır 

Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? -Koyun Hisar Savaşı

50-Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir? -Bursa-Orhan Bey

51-Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir? -Ahi Evran

52-İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -Osman Bey

53-Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile? -Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? -Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-Osmanlıda Yaya ve müsellemden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? - Orhan Bey

56-İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur? - Orhan Bey- İznik.

57-Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir? -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? -Sırpsındığı Savaşı

59-Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir? -Edirne ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

60-Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -I. Murat
61-Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -Tımar Sistemi-I.Murat
62-Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir? -I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir? -Yıldırım Bayezid
64-İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmed’in tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir? -Fetret Dönemi
65-Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir? -Timur İmparatorluğu
66-Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir? -Şehzade Mustafa
67-Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? Çelebi Mehmet (I. Mehmet)
68-Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir? -Edirne Segedin Antlaşması
69-Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir? -II. Kosova savaşı
70-Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir? - I. Murat (I.Kosova Savaşı)
2 5 2