Cevaplar

2012-12-17T22:34:01+02:00

aaaaaaaaaaaaaanadooooooooooooooooooolumuzuuuuuuuuuuuuuuun         iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiinci bölümü yoooooooooooook kkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

0
2012-12-17T22:35:53+02:00

      Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre,böylece pazarlık edenlere bakarım. “Üzüm kaça?” “Aman iyisinden koy!” “Yumurtalar taze mi?” diye, peşpeşe soru soranları seyretmesi, öğle eğlenceli olur ki. Hele satıcıların bağırışları!

                     

(1,2,3 ve 4. Soruları parçaya göre cevaplayın)

 

1) Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış?

  A)Kalabalığın arasında dolaşırmış .          B)Pazar yerinin dışında otururmuş. 

  C)Yemek yermiş.                                       D)Fiyatlara bakarmış.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi,müşterilerin yaptığı konuşmalardan değildir.

A)Aman iyisinden koy!             B)Yumurtalar taze mi?           C)Domates kaç lira?           D)Üzüm kaça?

 

3) Eğlenceli olan nedir?

  A)Alışveriş yapmak.                               B)Kalabalık arasında dolaşmak

  C)Satıcıların bağırışlarını dinlemek         D)Soru soranları seyretmek.

 

4) Parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmamıştır?

A)(.)                       B)(!)                       C)(...)                     D)(?)

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A)Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar                   B)Avrupa’ya siz mi gittiniz 

C)Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli                          D)Babam geldi mi gelmedi mi bilmiyorum

 

6) Bir duyguyu,bir düşünceyi,bir dileği veya bir haberi tam olarak bildiren söz veya söz dizilerinin her birine ne denir?

A)Cümle                B)Ses                     C)Alfabe                  D)Kelime

 

7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır?

A)Zeka                                 B)Aşk                    C)Bilgi                  D)Teknoloji

 

8) “Gül” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Bana bakarak güldü.                 B )Alay edercesine güldü. 

C)Her söylenene gülünmez.         D)Bahçedeki gül kurumuş.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.      B) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış.

C) “Kaşağı” adlı hikâyeyi çok beğendim.     D) Bazı hikâyelerin konusu tarihten alınmış.

 

10) “Avcılar, kuş sesleriyle erkenden uyanmışlardı.”

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kimler?           B) Ne zaman?             C) Neyi?                    D) Ne ile?

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Hasta olduğu için okula gelemedi.                B) Senin için söylenecek bir çift sözüm var.

C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı.         D) Beni aradığın için çok mutlu oldum.bilgianahtari.com

 

 12) “Yaş” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.        B) Cumhuriyetimiz erdi 80. şeref yaşına

C) Kurunun yanında yaş da yanar.         D) Akıl yaşta değil baştadır

 

 

 

13) “Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.                 B) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.

C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.             D) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

 

14) “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?                B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.     D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?

A) Ali çok yaramaz ........... oldukça zekidir.              B) Sizinle ........... bir şartla anlaşabilirim.

 C) Her şeye ........... bizimle gelmek istedi.               D) Gerçeği anladı ........... iş işten geçmişti.

16)  Hangi cümledeki altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır ?

A)Saatin camı kırıldı.                B) Ali’nin sözlerine çok alındı.       

 C)Okul çantası ağırdı.              D) Havalar da iyice soğudu.

 

17)Hangi cümlede “ – de “ nin yazımında yanlışlık vardır ?

A) Senin de uykun gelmiş.                                     B) Bebeğe de grip bulaşmış.  

C) Ağaçların da yaprakları dökülmüş.                 D) Gökyüzün de bulutlar var.

 

18)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ kim,nasıl, nereye “ sorularının cevapları vardır ?

A)Tayfun her gün çok çalışıyor.                B)Dayımlarla yazlığa tatile gittik.

C)Ağlayarak içeri girdi.                             D)Öğretmenimiz okula yürüyerek geliyor.

 

19) “ Yaşlı adam fakir çocuklara yardım ediyordu .”  Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin yerine hangileri getirilirse cümlenin anlamı değişmez ?

A). iyi – yoksul                     B). genç – fakir             C). genç – evsiz                     D). ihtiyar – yoksul

 

20)  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeleri cevap olarak almak için hangi soruları sormalıyız?Yazınız.         

Kimden , Kim, Nerede ,Niçin, Ne zaman,

-              Sokakta para bulan bulan çocuk , muhtar amcaya danışmış.           (…………….....)

-              H1N1 gribi olduğundan, okula gelmedi.                                        (…………….....)

-              Proje ödevlerimi yaparken abimden çok yararlanıyorum.          (..………………)

-              Okulumuz  7 yıl önce açılmıştı.                                                        (…..……………)

-              Tatilimi Antalya’da  geçirmeyi düşünüyorum.                              (…….………….)

 

21)  1. beslenmek

       2. vücudumuzu

       3. tutar

       4. zinde

       5. dengeli

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır ?

A)           3 – 2 – 5 – 1 – 4       B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3       C) 1 – 3 – 5 – 2 – 4    D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3

 

22)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır ?

A) harf      B) kanbur    C) krampon     D) ziraat

 

23) “Zarardan kurtulma imkanı yoksa bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir. Canı korumak için mal feda edilir.” Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Can çıkmayınca huy çıkmaz.     B) Can candan şirindir.    

C) Can canın yoldaşıdır.                 D) Cana geleceğine mala gelsin.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır ?

A) Reşat Nuri Güntekin’in çalıkuşu adlı kitabını okudum.

B) Annemle babam, bu gece Kars’a gidecekler.

C) Kızılay, kara gün dostudur.

D) Sinemaya Ayhan ile Ebru birlikte gittiler.

 

25. “de” cümlede iki şekilde yazılır.Bağlaç görevinde ve ek görevinde. Aşağıdaki cümlelerde “de” nin yazımına dikkat ederek, hangi görevde kullanıldığını karşılarına yazınız.

-              Gözünde gittikçe küçülüyorsun.  (…………….....)

-              Erzincan’da bir halam var.            (…………….....)

-              Tiyatroya Uğur da gelecek.           (…………….....)

-              Kitabım sen de mi acaba ?            (…………….....)

1 5 1