Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-17T22:31:36+02:00
Soru : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir? Cevap : Sünnet   Soru : Hadis-i Şerif ne demektir? Cevap : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.   Soru : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)e anlam bakımından Allah (c.c.)e ait olan çok sağlam hadislere ne ad verilir? Cevap : Kutsi Hadis. (veya Hadis-i Kudsi)   Soru : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz. Cevap : Üç çeşittir. 
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in sözleridir. 
b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)in yaptığı iş ve hareketlerdir. 
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.    Soru : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in Hadis-i Şeriflerinin büyük bir çoğunluğu Kütübü Sitte olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz. Cevap : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari, 
b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim, 
c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut, 
d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace, 
e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi, 
f- Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei.    Soru : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış, babası İsmail Bin İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi. İlmini Mekkede tahsil etti. Daha 18 yaşında iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı. Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile El-Camiüs Sahih adlı büyük hadis kitabını yazdı. Kendisi Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis için iki rekat namaz kıldım. diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kuranı Kerimden sonra en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir? Cevap : İmam Buhari hazretleridir.   Soru : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslimden sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli eserin yazarı olan muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basrada doğmuştur. 500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambele gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sittenin 3. Kitabı olarak bilinir. Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir? Cevap : İmam-ı Ebu Davud
9 4 9
2012-12-17T22:31:57+02:00

http://www.mainboard24.com/islami-sorular-ve-cevaplar/151135-soru-bankasi-islamla-ilgili-soru-ve-cevaplar.html

5 3 5