Cevaplar

2012-12-17T22:47:01+02:00

Bayrak, bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Bu yüzden Türk milleti, tarihi boyunca, bayrağını dalgalandırabilmek için büyük kahramanlıklar göstermiş; onu, kanından ve canından daha değerli tutmuştur. Tehlike sırasında büyük fedakarlıklar göstererek koruduğu bayrağını bir sevgili, hatta kutsal bir varlık olarak görmüş, onun için şiirler, destanlar yazmıştır. Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri de bunlardan biridir.


Şiirde bayrak kişileştirilerek “sen” diye seslenilen sevilen (sevgili) bir varlık olarak düşünülmüştür. Seven ise “ben” yani şairin kendisidir. Bu şiir bütünü ile şair ile bayrak (ben- sen) arasındaki derin bağlılık ve sevgi üzerine kurulmuştur. Şiirde zengin hayaller ve çağrışımlar hâkimdir. Bayrak, şiir boyunca değişik varlıklara benzetilmiştir. Bayrak: “mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü; kız kardeşimin gelinliği; barışın güvercini; savaşın kartalı; yüksek yerlerde açan çiçek” tir. Bu hayaller tesadüfi değil, şiire hâkim olan “güzelleştirme” ve “yüceltme” duygularına bağlıdır.
Şair bu eserinde milliyetçi bir yaklaşımla milli ve manevi değerlere bağlılık, tarih sevgisi, kahramanlık gibi temaları işlemiştir. Şiirde, bayrağa karşı büyük bir sevgi dile getirilmiştir. Şair,destanlaştırarak kutsallaştırdığı bayrağa gölge düşürmemek için kıskançlıkla üstüne titremektedir. Çünkü onun dalgalandığı yerde korku ve keder yerine bağımsızlığın verdiği huzur ve güven vardır. Bağımsızlık aşkı, tarihimizden getirdiğimiz bir özelliğimizdir. Türk milletinin namus anlayışına göre bayrak, vatanın şerefi ve namusudur. Bu yüzden şair, onun için her türlü fedakârlığa hazırdır. Son kıtada ise bayrak sevgisiyle birlikte dünyaya hâkim olma duygusuna da yer verilmiştir.
Şiir, yalın bir dille ve serbest nazım biçimiyle yazılmıştır. . Bu serbestlik şiirin hem kafiye düzeni için geçerlidir hem de vezni için. Mısraların uzunlukları ve hece sayıları klasik halk şiirinde olduğu gibi aynı ölçüde değildir. Şiirde kafiyelerden ve aliterasyonlardan faydalanılarak güçlü bir ahenk ve ses akışı sağlanmıştır. Bayrak şiiri, işlediği konuya göre türü bakımından epik bir özellik taşımaktadır.
Edebiyatımızda “Bayrak Şairi” diye de tanınan Arif Nihat Asya, bu şiirini 5 Ocak Adana’nın kurtuluş günü dolayısıyla yazmıştır. Ne tevafuktur ki değerli şairimiz 5 Ocak 1975’te de vefat etmiştir .Bu münasebetle Arif Nihat Asya’yı muhabbetle ve minnetle anıyoruz.

2 3 2