Cevaplar

2012-12-17T22:47:39+02:00

istiare benzetmenin asıl unsurlarından (kendisine benzetilen ve benzeyen) sadece bi tanesiyle yapılan söz sanatıdırr.Benzetme ise en az asıl unsurlarıının ikisiyle yapılan söz sanatıdır . 

0
2012-12-17T23:11:56+02:00

TEŞBİH (BENZETME) : Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı, kuvvetli olana benzetme sanatıdır.
•   Buz gibi soğuk ayran
(Ayran  buza benzetilmiş.)
•   Çiçek kadar narin kız
(Kız çiçeğe benzetilmiş.)
•   Süt gibi beyaz diş
(Diş süte benzetilmiş.)
Tam Benzetme: Tam bir benzetmede dört öge vardır. Bu dört ögenin içinde bulunduğu benzetmeye tam benzetme (teşbih) denir. Bu ögeler şunlardır:
•   Benzeten: Güçsüz varlık
•   Kendisine benzetilen: Güçlü varlık
•   Benzetme yönü: Benzerliğin şekli. Ortak ilgi ve benzeyiş.
•   Benzetme edatı: gibi, tıpkı, sanki, kadar… vb. edatlar.
Örnekler: Çocuk karınca gibi çalışandı. 
•   Rüya gibi bir yazdı.
•   Karşıki tepeler sanki duran devlerdi
•   Her şey yerli yerinde; bir dolap uzaklarda 
    Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan
Teşbih-i Beliğ (Güzel Benzetme): Benzetmenin sadece bezeyen ve kendisine benzetilen ögeleriyle yapılan benzetmedir.
Örnekler: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
•   Günlerim koklamadan attığım birer güldür.
•   Kömür gözlüm, gül dudaklım
      Sen de bir gün perişan ol!
•   Aslan asker, tilki çocuk, yılan yol….

İSTİARE (İĞRETİLEME) : Benzeyen veya kendisine benzetilenlerden biriyle yapılan benzetmedir.
Örnek: Kande olsan ey peri gönlüm senin yanındadır. 
(Sevgili periye benzetilmiş, peri söylenmiştir.)
DİKKAT: Benzetme-güzel benzetme-istiare arasındaki fark:
Aslan gibi askerler cepheye koşuyor.           (teşbih)
Aslan askerler cepheye koşuyor.       (teşbih-i beliğ)
Aslanlar cepheye koşuyor.                           (istiare)
Benzetmenin Çeşitleri 
Açık İstiare: Benzetmenin yalnızca kendisine benzetilen ögesinin söylenmesiyle yapılan benzetmedir.
Örnekler : İki kapılı bir handa
                  Gidiyorum gündüz gece
(Kendisine benzetilen: İki kapılı han / Benzeyen: Dünya)
•   Şu beşikte yatan meleğe bakın
(Kendisine benzetilen: Melek / Benzeyen: Bebek)
•   Yüce dağ başında siyah tül vardır.
(Kendisine benzetilen: Siyah tül / Benzeyen: Bulut)
•   Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.
(Kendisine benzetilen: Güneş / Benzeyen: Askerler)
•   Havada bir dost eli okşuyor derimizi.
(Kendisine benzetilen: Dost eli / Benzeyen: Rüzgar)
Kapalı İstiare: Benzetmenin yalnızca  benzeyen ögesinin söylenmesiyle yapılan benzetmedir.
Örnekler : Can kafeste durmaz uçar
(Benzeyen: Can / Kendisine benzetilen: Kuş)
•   Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu.
(Benzeyen: Ay / Kendisine benzetilen: Su)
•   Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
(Benzeyen: Tekerlekler / Kendisine benzetilen: İnsan)
•   Küçük kızları da evden uçup gitti.
(Benzeyen: Küçük kız / Kendisine benzetilen: Kuş)

0