Cevaplar

2012-12-17T23:20:22+02:00
Daha çok istiyorsan oyla   KATIHAL FİZİĞİ-1TESTLER-1 TEST-1 (KRİSTALOGRAFİYE GİRİŞ) 1) Kristal yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?a)Kristal yapıda simetrilik vardır. b) Kristal üç boyutta periyodik bir atomik düzene sahiptir. c)Amorf yapılar farklı doğrultulu fiziksel zorlanmaya karşı farklı direnç gösterir. d) Kristal yapıda periyodikliği bozabilecek az ya da çok sayıda kusur bulunabilir. e) Sıvılar, gazlar ve cam kristalyapı göstermez. 2) Bir Bravais örgüsünde a#b#c ve = = =90 0 ise bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?a)Monoklinik b)Kübik c)Tetragonal d)Heksagonal e)Ortorombik  3) İdela bir bizmut (Bi) kristalinin birim hücresi cba ,, referans vektörlerine bağlı olup, buvektörler arasında = = #90 0 açılar söz konusudur. Buna göre bizmutun kristal yapı sistemiaşağıdakilerden hangisidir?a)Tetragonal b)Rombohedral c)Triklinik d)Ortorombik e)Monoklinik  4) I-Basit (P), II-Yüz merkezli (F), III-Taban merkezli ©, IV-Hacim merkezli (I)Bir bakır kristalinin (Cu) uzay örgüsü yukarıdakilerden hangileri olabilir?a)Yalnız I b)Yalnız II c)II ve III d)I, II ve IV e)I, II, III ve IV 5) Kristaller için kaç çeşit uzay örgüsü bulunmaktadır?a)3 b)7 c)14 d)27 e)49 6) Aşağıdakilerden hangisi simetri elemanlarından biri değildir?a)Paralel eksenler düzlemi b)Dönme-yansıma ekseni c)Simetri merkezi d)1,2,3,4 ve 6’lıdönme eksenleri e)Simetri düzlemi 7) Kristallerde toplam kaç tane simetri sınıfı vardır?a)7 b)14 c)32 d)48 e)54 8) Aşağıdaki kristal sistemlerinin hangisinde simetri elemanı yoktur?a)Monoklinik b)Tetragonal c)Kübik d)Ortorombik e)Triklinik  9)  Yukarıdaki şeklin xzc düzleminin Miller indisleri (h,k,l) aşağıdakilerden hangisi olabilir?a)(1,1,1) b)(1,-1, 1) c)(2,1,-1) d)(-1,0,1) e)(2,-1,1/2) 10) Kristallerdeki yapı kusurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a)Kristallerde yapı kusurları; noktasal, çizgisel ve hacimsel olmak üzere üç gruptadır. b)Noktasal yapı kusuruna sahip bir metalin boşluk sayısı onun entropisinden bağımsızdır.c)Çizgisel yapı bozuklukları dislokasyon tipi bozukluklardır.d)Kristallerde dislokasyon tipini Burgers vektörünün durumu belirler.e)Dislokasyon enerjisi Burgers vektörünün karesi ile doğru orantılıdır     11) Bir metalin oda sıcaklığında boşluk enerjisi E =2,6 eV dur. N atomlu bu metalin atom başına boşluk sayısı arasında N/n =10 -3 oranı olduğuna göre bu metalin etropisi aşağıdakilerden hangisidir?a)10 3 e 100 b)100e 3 c)3e 10 d)10 -2 e 1000 e)e 100 CEVAPLAR-TEST-11-c 2-e 3-b 4-b 5-c 6-a 7-c 8-e 9-b 10-b 11-a
4 3 4
2012-12-17T23:20:29+02:00

2+2=4 olabilirmi am bn ilkoklum lutfen silme cevabı 70 puanm,

1 2 1