Cevaplar

2012-12-18T14:35:03+02:00

Fenikeliler Hakkında Bilgi Kısaca Bilgi veriniz :
Eski Çağlarda Yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavimdir.Tüccarlıkla Uğraşmıştırlar. Doğusunda Lübnan Dağları, batısında Doğu Akdeniz kıyıları, güneyinde Ras Nakura Burnu, kuzeyinde Asi Irmağı bulunan alanda yaşayan Fenikeliler, denizci olduklarından Orta Doğudan Batı Akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlardır.

İbraniler Hakkında Kısaca Bilgi veriniz :
İBRANİ MEDENİYETİMÖ. 1500′lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.
* Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD zamanında oldu. En
güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.
* Hz. Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail
devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir.
* Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir.
Kutsal kitapları TEVRAT ‘dır.

Anadolu Uygarlığı Denince Hangi Devletlerden Bahsedebiliriz :
Hititler,Frigler,Lidyalılar,Urartular,

Kadeş Savaşı ve Antlaşmasını Kısaca Anlatınız :
Kadeş savaşı Mısırlılar ve Hititlerin arasında geçen bir savaştır.Savaş Suriye toprakları için olmuştur.Sonucunda ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması imzalanmıştır.
İyonyalılar Hakkında Bilgi veriniz ve bilim dünyasına katkılarından bahsediniz :
İyonlular İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır.
1. Tales; Geometri ve Astronomi alanlarında çalışma yapmış, ilk defa Güneş Tutulması’nı hesaplamıştır. 2. Pisagor; Matematik ve Geometri alanlarında çalışma yapmış, ilk defa dünyanın çevresini hesaplamıştır. 3. Diyojen; Felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. 4. Hipokrat; Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. 5. Homeros; Edebiyat alanında çalışma yapmıştır. İlyada ve Odysseia destanları ona aittir. 6. Herodot; Tarih alanında çalışmıştır.

Hitilerde devlet yönetimi hakkında kısaca bilgi veriniz :
Hitit Devleti, Kral ve üyeleri kraliyet ailesinden gelen kişilerden oluşan politik bir kurumdu. Yönetimin politik organı ’tur (İmparatorluk Meclisi). Herhangi bir politik sorun olduğunda Pankuş Kral tarafından çağırılmaktaydı. Fakat Pankuş kralı bile denetleme yetkisine sahipti; yani Pankuş, kralın kararları hakkında söz sahibi bir kurul ve böylelikle de onun mutlak hakimiyetinin tek denetleyicisiydi.

Friglerin Tarıma Bakışı Nasıldı :
Çünkü Friglerin en eönemli geçim kaynakları tarımdır..* En çok TARIMLA uğraşmışlar,ağır cezalar getirmişlerdir.Örneğin;Saban kıranın ve öküz kesenin cezası ölümdür.

Başkent Gordion Bugün Hangi İlimizin Sınırlarındadır :
Ankara-Eskişehir karayolu ve Sakarya ile Porsuk nehirlerinin birleştiği yerdedir.

Lidyalıların Ekonomiye Önem verdiğini Belirten 2 Olay yazınız :
Mal takasına dayalı ekonomiden paraya dayalı ekonomiye geçiş sağlamışlar.Tarihte İlk defa parayı kulanmışlar
Urartuların Başkenti Neresidir :
Tuşpa ( Van ) Başkentleriydi

Mezar sistemleri ve mezara eşya koymaları neyin göstergesidir :
Kralların ve önemli kişilerin mezarları büyük ve gösterişli, yoksulların mezarları ise oldukça basitti.
ölümden sonraki yaşam çin gerekli olduğuna inanılan ve ölülerle birlikte gömülen çeşitli yiyecekler, içecekler silahlar ve süs eşyaları bulundu.
Eski Yunan medeniyetinde tanrı ve tanrıçalardan 5 tanesini alanını yazınız :
Athena : akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın tanrıçası
Hades :ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır
Poseidon: Dezinlerin Tanrısı
Zeus : Göklerin ve Yağmurun Tanrısı
Nike :zafer tanrıçasıdır.


0
2012-12-18T15:09:58+02:00

birçok yerden bulabiliris n

0