Cevaplar

2012-12-18T16:30:02+02:00

Bir doğru parçasının orta dikmesi, bu doğru parçasını
iki eş parçaya ayırır.
Ayrıca orta dikme üzerindeki noktaların doğru
parçalarının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine
eşittir.
[PC] [AB] ve IACI = ICBI
IPAI = IPBI ve IOAI = IOBI
PÖrnek:
O
13 cm 9 cm
A B C D d
[OC] d IBCI = ICDI , IODI=9 cm ve
IOAI=13 cm ise IOBI=? 9 cm
Örnek:
[OB] d
A IAOI = IOCI
IACI = 20 cm ise,
IABI=?10 cm

20 cm B O
C
dd
Örnek:
Şekilde d doğrusu,
[AB]’nin orta dikmesidir.
IAOI=(2x-4) br. I ı
IOBI=8 br ise A O B
x=?
2x-4 = 8 2x-4 8 br
2x=8+4
2x=12
X=6 br.

0