21. Hava ve suyun, uyguladıkları basınç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüksekliklerde ve derinliklerde canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek durumları oluşturacağı

B) Yükseklere çıkıldıkça ve derinlere inildikçe artacağı

C) Her iki ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlı olduğu

D) Cisimlerin şekline bağlı olduğu

22. Açık hava basıncı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yükseklikle ters orantılıdır.

B) Barometre ile ölçülür.

C) Sıcaklıkla daima doğru orantılıdır.

D) Deniz seviyesinde 0 oC de760 mm civadır

23. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A) Bar B) Toriçelli C) Atmosfer D) Pascal

1

Cevaplar

2012-12-18T15:16:56+02:00

23 d şıkkı.................................

0