Cevaplar

2012-12-18T15:51:05+02:00

1. Yaşları 23 ve 4 sayıları ile orantılı olan 3 kardeşin yaşları çarpımı yaşları toplamının 24 katıdır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

2. Üç kişinin yaşlarının ortalaması 20 dir. En büyük olan 25 yaşında olduğuna göreortancanın yaşı en az kaç olabilir?

(Yaşlar tamsayıyı göstermektedir)

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 203. Ali'nin yaşı Cem ile Zeynep'in yaşları toplamının 2 katına eşittir. Ali şimdiki yaşının 4 katına geldiğinde Cem ile Zeynep'in yaşları toplamıAli'nin yaşının kaç katına eşit olur?

A) 13/8 B) 2 C) 3 D) 15/7 E) 4

4. Ahmet "a" yaşında iken Mehmet "b" yaşında idi. Ahmet "c" yaşına geldiğinde Mehmet kaç yaşında olur?

A) b+a-c B) b+c-a C) c+a-b

D) a+b-2c E) c-a


5. Deniz Figen'den 4 yaş küçüktür ve Figen Oya'dan 3 yaş büyüktür. İki yıl önce üçünün yaşları toplamı 11 olduğuna göreFigen'in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

6. Bir babanın yaşı ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları topl***** eşittir. Baba 42 yaşında olduğuna göreen büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtı?

A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 307. Bir bisikletli 2 tam 1/2 saatte 70 kilometre yol gidiyor. Aynı yolu 3/4 saat az zamanda alabilmesi için hızını ne kadar arttırmalıdır?

A) 28 B) 16 C) 14 D) 12 E) 8

8. Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 5 yıl sonra 3 çocuk ve babanın yaşları toplamı 80 olacağına görebaba kaç yaşındadır?

A) 40 B) 44 C) 48 D) 52 E) 569. Bir baba ile oğlunun şimdiki yaşları toplamı 50 dir. 5 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katı olacağına görebabanın şimdiki yaşı kaçtır?

A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

10. Bir baba ile iki çocuğunun yaşları toplamı 60 tır. Büyük kardeş küçüğün 3 katı ve babaları ise iki çocuğunun yaşları toplamının iki katı yaşındadır. Babanın yaşı kaçtır?

A) 48 B) 40 C) 36 D) 34 E) 32

11. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 3 katına eşittir. 6 yıl sonra yaşlarının toplamı yaşlarının farkının 5 katına eşit olacağına görebüyük olan bugün kaç yaşındadır?

A) 36 B) 18 C) 12 D) 9 E) 812. 8 yıl sonraki yaşı 2 yıl önceki yaşının iki katı olacak olan bir çocuk kaç yaşındadır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

13. n yıl önce Tolga x yaşındaydı. r yıl önce kaç yaşındaydı? A) x+n+r B) x-n+r C) n-x+r

D) x+n-r E) x-n-r
14. Üç kardeşin yaşlarının ortalaması 16 dır. En küçük kardeşin yaşı şimdiki yaşının 3 katına ulaştığında bu üç kardeşin yaşlarının ortalaması 40 olmaktadır. Buna göre en küçük kardeşin şimdiki yaşı kaçtır?

A) 19 B) 17 C) 16 D) 14 E) 12


15.
İki yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 4 katı idi. 8 yıl sonra ise 25 katı olacaktır. Annenin şimdiki yaşı kaçtır?

A) 38 B) 40 C) 42 D) 45 E) 50

16. Bir anne çocuğundan 21 yaş büyüktür. 4 yıl önce annenin yaşı çocuğunun yaşının 4 katı idi. Buna göre çocuk bugün kaç yaşındadır?

A) 7 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

17. Bora'nın 2 yıl sonraki yaşı Özgen'in 4 yıl önceki yaşının 5 katıdır. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 20 ise Bora kaç yaşındadır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 1418. 3 er yıl ara ile doğan 5 kardeşin yaşları toplamı 65 iseen küçük kardeş kaç yaşındadır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 719. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının 2 katıdır. 10 yıl önce her ikisinin yaşları toplamı Ahmet'in şimdiki yaşına eşit olduğuna göreMehmet'in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 60 B) 56 C) 40 D) 36 E) 20

20. Bir baba ile ikişer yıl arayla doğan iki çocuğunun yaşları toplamı 82 dir. 2 yıl sonra babanın yaşı büyük çocuğun yaşının 2 katından 2 fazla olduğuna göreküçük çocuk kaç yaşındadır? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 2221. İki kardeşin bugünkü yaşları oranı 3/4 tür. 10 yıl sonra iki kardeşin yaşları oranı 8/9 olacağına görekardeşlerin bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

A) 7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35

22. İki kardeşten büyüğünün yaşı küçüğünün yaşının 4 katıdır. Küçük büyüğün yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 44 olacağına görebüyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 2423. Yaş ortalaması 14 olan bir gruba her biri 23 yaşında olan 3 kişi katılıyor. Oluşan yeni grubun yaş ortalaması 17 ise ilk grup kaç kişidir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

24. Hasan (x+5) yaşında iken Hüseyin y yaşındadır.Hasan Hüseyin den daha büyüktür.Hasan Hüseyi nin yaşında iken Hüseyin (x-5) yaşında idi.

Hüseyin Hasandan kaç yaş küçüktür.
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

5 2 5