1. Ölçeksiz harita çizilebilir mi? Neden?

2. Kıtaları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3. Dünya üzerindeki iklimler insan yaşamını nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız.

4. Dünya üzerindeki bazı alanlarda tarım yapılamamasının nedenleri nelerdir?

5. Ülkemizin matematik konumunu yazınız.

6. Ülkemizde birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri nelerdir?

7. Tarihte meydana gelen olayları zaman dilimlerine bölmeseydik karşılaşacağımız sorunlar neler olabilirdi?

8. Anadolu'nun, tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri neler olabilir?

9. Anadolu'da yaşamış ilk uygarlıklardan hangisinde yaşamak isterdiniz? Niçin?

10. Anadolu'da yaşayan ilk uygarlıkların din, yazı ve kültür bakımından birbirine benzer özellikler göstermesinin nedenleri neler olabilir?

ÇOK ÇOK ACİL. HEMEN CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEW

İNİRİM :)) saçma sapan cevaplar verenide şikayet ederim. :D : D

2

Cevaplar

2012-12-18T16:21:19+02:00

1 çizilemez. ölçekleri verilmeden harita hata oranı cok yüksek olur
2   Asya: 44 milyon km 2
Amerika: 42 milyon km 2
Afrika: 30 milyon km 2
Antartika: 13 milyon km 2
Avrupa: 10 milyon km 2
Avustralya (Okyanusya): 9 milyon km 2
3 İnsanların yeryüzündeki dağılışı da doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak iklime bağlıdır. Örneğin insanların pek bulunmadığı çöllerle, sürekli donmuş haldeki kutuplar iklimleri nedeniyle boş kalmışlardır. Modern yapılar ve diğer medeni araçlar insanları ancak bir dereceye kadar iklim etkisinden korumaktadır. Fakat insanın günlük yaşamını, yaşam biçimlerini, yiyecek ve giyecek şekillerini; hatta sağlık, karakter ve ruhsal etkinliklerini kontrol eden en belli başlı etmenin iklim olduğu inkar edilemez. Örneğin gezici alçak basınçların ( siklonların ) etkisi ile hava durumlarının hızlı değişiklikler gösterdiği orta enlemlerde bu değişiklikler sağlığa zararlı olmakta, diğer yandan insanları uyararak onları hareketli olmaya zorlamaktadır. Hızlı hava değişikliklerinin az olduğu sıcak iklimlerde ise insanlar yavaş, sakin görünüşlü fakat öfkelidirler.

4 çok kurak olması. bataklık olması. buzul olması. toprağın verimsiz olması.
36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır.

6 - Yerşekillerinin engebeli olması
- Dağların uzanış yönü
- Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir. Bu durum Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olur.

7 sıralamalrı yapamazdık olayların giriş gelişme sonuc bölmlerini ayırt edemezdik. 

8 ticaret yollarının bulunması avrupa ile köprü vazifesi görmesi tarıma elverişli sulak toprakların bulunması
9 çubukoğulları : Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu’nun fethinde ve özellikle Amid’in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır bu fethi görmk isterdim...
10 bu uygarlıklar birbirinden örnek almıştır mesela ilk medeniyet yunan tanrılarına inanmıştır digerleride örnek alıp inanmaya başlamış
sümerler çivi yzısını bulmuşlar dgier uygarlıklarda örnek alıp çivi yazısı kullanmışlar 
bu sorunun cevabı kısaca örnek almalarıdır. 
  1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-18T17:07:44+02:00

bunların sitesi var webe gir deki webe soruları tek tek sor cevap veririr yoksa ben cevaplasam çok uzun sürer 

0