Cevaplar

2012-12-18T16:06:26+02:00

Türk halk müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöreseletnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

Türk halk müziği (kısaca THM), sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.

Türk halk müziği kapsamında dikkate alınan eserler, klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır:

Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur. Anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mal olmuştur. Modern Türk halk müziği ise, 1970'li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.

Türk Halk Müziği Çalgıları

1.Telli Çalgılar:

a)Tezeneli Çalgılar:

Bağlama

- Cura - hido - Divan Bağlaması

Tar

b)Yaylı Çalgılar:

Kabak Kemane Karadeniz Kemençesi

2.Üflemeli Çalgılar:

Kaval Zurna ney Çifte Tulum Sipsi Çığırtma

3.Vurmalı Çalgılar:

a)Deri Vurmalı Çalgılar

Davul Nağara Def Dümbelek Bendir

b)Çarpma Vurmalı Çalgılar

Kaşık Zil Zilli Maşa

 

Türk halk müziği, halk oyunları ve halkbilim ile de yakından ilgilidir.

TRT, kurulduğu yıllardan itibaren yöre yöre araştırma yaparak; pek çok anonim türküyü kaynağından derlemiş ve arşivlemiştir. Bu türküler, THM'nin temel kaynaklarıdır. Öte yandan, yöresel sanatçılar da yörelerindeki unutulmuş veya unutulagelen türkülerin pek çoğunu kayda geçirmişlerdir.

Türk halk müziği genel itibariyle şu yörelere ayrılır: Karadeniz, Trakya, Ege, Teke, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Kafkas. Bunun dışında genel karakteristiğine göre; bektaşi, halay, teke, zeybek gibi türlere ayrılır. Ayrıca il bazında türküler kategorilendirilmiştir.

0
2012-12-18T16:14:23+02:00

1.Telli Çalgılar:

a)Tezeneli Çalgılar:

Bağlama

- Cura - hido - Divan Bağlaması

Tar

b)Yaylı Çalgılar:

Kabak Kemane Karadeniz Kemençesi

2.Üflemeli Çalgılar:

Kaval Zurna ney Çifte Tulum Sipsi Çığırtma

3.Vurmalı Çalgılar:

a)Deri Vurmalı Çalgılar

Davul Nağara Def Dümbelek Bendir

b)Çarpma Vurmalı Çalgılar

Kaşık Zil Zilli Maşa......................................................................................

0