Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-18T16:28:00+02:00

Examples:
Örnekler:

A: I'm really hungry.
A: Gerçekten çok açım.

B: I'll make some sandwiches.
B: Bize birkaç sandviç hazırlayacağım (hazırlayayım).

A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
A: Çok yorgunum. Uyuyakalmak üzereyim.

B: I'll get you some coffee.
B: Sana biraz kahve getireceğim (getireyim).

A: The phone is ringing.
A: Telefon çalıyor.

B: I'll get it.
B: Ben açacağım (açayım).

>Use 2 - "Will" to Express a Promise
Kullanım 2 - “Will” bir söz verildiğini ifade eder

"Will" is usually used in promises.
“Will” söz verilirken kullanılır

Examples:
Örnekler:

I will call you when I arrive.
(Oraya) vardığımda, seni arayacağım (ararım).

If I am elected President of the United States, Iwill makesure everyone has access to inexpensive health insurance.
Eğer ABD Başkanı olarak seçilirsem, herkesin ucuz sağlık güvencesine sahip olmasını sağlayacağım.

I promise I will not tell him about the surprise party.
Ona sürpriz partiden söz etmeyeceğime söz veririm.

1 5 1