Cevaplar

2012-12-18T16:45:11+02:00

S-2) Anadolu’nun kültürlerin merkezi oluşunda aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur ?

a) Zengin maden yataklarının olması

b) Verimli bir arazi olması

c) Coğrafi konum yönünden önemli olması

d) Asya ile Avrupa yolları üzerinde bulunması

 

S-3) Mısırlılar ile Hititler arasında yılında imzalanan ve tarihte ilk yazılı olma özelliğini taşıyan anlaşma hangisidir ?

a) Kadeş Antlaşması                          b) 12 Levha Kanunu

c) Hamurabi Yasaları                          d)  Veda adlı metinler

 

S-4) Bugün kullandığımız Latin alfabeleri aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarından hangisine aittir?

a)Hititler         b) Fenikeliler   c) Lidyalılar    d) Çinliler

 

S-5) Roma imparatorluğu zamanında İstanbul’un su ihtiyacını gidermek için yapılan depolara verilen ad nedir ?

A) Sarnıç                    b) Kilise          c)Tekfur                      d) Thema

 

S-6) Lidyalılar tarafından ticaret yapma amacıyla kullanılan Sard’dan Ninova’ya kadar uzanan yolun adı nedir ?

a) Baharat Yolu          b) Kral Yolu

c) Asya Yolu              d) İpek Yolu

1 5 1
2012-12-18T16:45:24+02:00

http://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/3817599-tarih-sinavinda-cikabilecek-sorular-ve-cevaplar.html

1 1 1