Cevaplar

2012-12-18T16:58:24+02:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurcusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük, büyük olduğu kadar da önemli ve ünlü eseri, “Nutuk” adını taşımaktadır. Nutuk, Atatürk’ün, Cum-huriyet Halk Partisi’nin[1] 15 Ekim 1927 Cumartesi günü top-lanan ve 23 Ekim 1927 Pazar gününe kadar devam eden İkin-ci Büyük Kongresi’nde[2] yaptığı “uzun ve teferruatlı” konuş-masının kitaplaştırılmasından meydana gelen bir eserdir.

            Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Büyük Kongresi’nin ilk altı günüde (15-20 Ekim 1927),  beş gün altışar (6’şar) saat, son günü de altı saat otuz üç dakika (6 sa-at, 33 dakika) olmak üzere toplam 36 saat 33 dakika konuş-muştur. Bu konuşma, dünya hitabet tarihinde eşine az rastla-nacak uzunluktadır.

            Büyük eseri Nutuk’u meydana getiren ünlü konuşma metnini, yakın çevresinin bildirdiğine göre, Atatürk bizzat kendisi kaleme almıştır. Nutuk metninin hazırlanmasına 1927 yılının ilk yarısında başlandığı bilinmektedir.

            Nutuk, Atatürk tarafından konuşmanın yapıldığı yıl (1927) eski harflerle 543 büyük boy kitap sayfasından meyda-na gelen gerçekten hacimli bir eser olarak bastırılmıştır. Ay-rıca, 266 sayfa tutan vesikalar cildi de vardır. Eserine“Nutuk” adını bizzat Atatürk vermiştir.[3]

            “Söylev” adı, Atatürk’ün ölümünden sonra Atatürk ün bu ünlü tarihî eserine başkalarının verdiği isimdir. Ata-türk’le bir ilgisi yoktur.

 

1 1 1
2012-12-18T16:59:26+02:00

1-Atatürk, hayatında ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli'de düzenledi. İstanbul işgal altındayken, kendisini destekleyen 6 büyük gazetenin baş yazarları ile görüşmek için İzmit'i seçti. Trenle İzmit'te gelen Atatürk, basın toplantısını İstanbul dışında tek saray olma özelliğini taşıyan Kasr-ı Hümayun'da düzenledi. 16 Ocak 1923 tarihinde düzenlenen bu toplantı nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, 16 Ocak'ı 'Basın günü' olarak kuluyor.

2-Atatürk, hayatında ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli'de düzenledi. İstanbul işgal altındayken, kendisini destekleyen 6 büyük gazetenin baş yazarları ile görüşmek için İzmit'i seçti. Trenle İzmit'te gelen Atatürk, basın toplantısını İstanbul dışında tek saray olma özelliğini taşıyan Kasr-ı Hümayun'da düzenledi. 16 Ocak 1923 tarihinde düzenlenen bu toplantı nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, 16 Ocak'ı 'Basın günü' olarak kuluyor.

3-

1 3 1