1= türklerin orta asyadan göç etmesinin nedenleri nelerdir? 2=göçe neden olan doga olayları hangileridir?bunlara örnek veriniz? 3=türkiyeden avrupaya göçler hangi dönemde ve neden yogunlaşmıştır? 4=beyin göçü nedir ve neden gerçekleşir? 5=mübadele göçü nedir? örnek vererek açıklayınız? 6=kavimler göçü hangi dönemde ve nerelerde gerçekleşmiştir?başlıca göç yolları hangiileridir? 1=EKONOMİK NEDENLİ GÖÇLER.....SONRA YOGUNLAŞMIŞTIR. 2=GÖÇ GÖNDEREN YERLERDE KADIN NÜFÜS ORANI.... 3=BEYİN GÖÇÜ....ÜLKELERDEN....ÜLKELERE DOGRU GERÇEKLEŞMEKTEDİR. 4=LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASINDAN SONRA TÜRKİYEDEN.....GERÇEKLEŞEN GÖÇE...DENİLMEMEKTEDİR. 5=TÜRKİYELERİN ORTA ASYADAN GÖÇ ETMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ........... 6=TSUNAMİ FELAKETİNDENSONRAGÜNEYDOGU ASYADA GEREKLEŞENGÖÇHARAKETİ........GÖÇLERİNÖRNEKLERİNDENDİR. 7=GÖÇ ALAN YERLERDE....NÜFÜS ORANI FAZLADIR. 8=EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI SÜREKLİ GÖÇ ALAN ÜLKELER........ÜLKELERDİR. SAÇMA SAPAN YAZAN OLURSA ŞİKAYET EDERİM ACİL LÜTFEN....

1

Cevaplar

2012-12-18T17:39:50+02:00

bilmemmm ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0