Cevaplar

2012-12-18T18:29:03+02:00

Dil, duygu ve düşüncenin adeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Yazı, dilin sesini kaybeden birvasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür, söz ile de bir millet arasına yayılır.

1 3 1