Cevaplar

2012-12-18T18:49:22+02:00

Askerlerin yanı sıra milyonlarca sivil insan öldürüldü. SavaşPortekiz,İspanya,İsveç,İsviçre dışında bütün Avrupa’ya yayıldı.ABD,deniz filosunun Japon uçaklarına bombalanması üzerine Aralık1941’de savaşa katıldı. 2. Dünya Savaşı Eylül 1945’te bitti. Bu savaşınsonuçlarından dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi.Almanya’da Adolf Hitler’in diktatörlüğü,büyük can kayıpları ve büyükacılar pahasına yıkılabildi. Savaşın sonunda, SSCB ve bazı Doğu Avrupaülkeleri yeni topraklar kazanırken, Japon ve İtalyan imparatorluklarıyıkıldı.
Savaşın Nedenleri:1. Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya yenilmiş ve ağır koşullar içerenbir antlaşma yapmak zorunda bırakılmıştı. Almanlar 1919’da imzalananVersay Antlaşması’nın haksız maddeler içerdiğini ve yeniden gözdengeçirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. 1920’lerde büyük ekonomikgüçlüklerle karşı karşıya kalan Almanya’da 1933’te Adolf Hitlerönderliğindeki Naziler iktidara geldi. Hitler,bir yandan VersayAntlaşması’nın geçersiz sayılmasına çalışırken,öte yandan da silahlıkuvvetlerini yeniden toparladı.

0