Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

1. Potansiyel enerjiye sahip olan cisimlerin kinetik enerjisi de vardır.

2. Fiziksel anlamda iş olması için hareketin kuvvetle aynı yönde olması gerekir.

3. İş birimi Newton'dur.

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3

2

Cevaplar

2012-12-18T18:53:57+02:00

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

0
2012-12-18T18:54:05+02:00

1 ve 2 yani c .................................latex latex latex

0