Cevaplar

2012-12-18T18:59:02+02:00

Osmanlı Devletinin Yükselme Devri (1453-1579)

Yükselme Devri Padisahları:
*Fatih (II.Mehmet), 
*II.Bayezıt, 
*Yavuz Sultan Selim,
*Kanuni Sultan Süleyman, 
*II. Selim, 
*III. Murat

FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)
İstanbul'un Fethi (29 MAYIS 1453):

İstanbul'un Fethini Gerektiren Sebepler: 
1)Bizans'ın Osmanlı sehzadelerini koruyarak ve kıskırtarak, taht kavgalarına neden olması,
2)Bizans'ın Osmanlı'ya karsı düzenlenen Haçlı seferlerini tesvik etmesi,
3)Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması ( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçisi zordu)
4)İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.

Fatih'in Fethi Kolaylaştırmak için Aldığı Tedbirler: 
1)Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karsısına Rumeli hisarını yaptırdı.
2)Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı
birlikleri gönderdi.
3)Surlara karsılık, Sahi adı verilen büyük toplar döktürdü.
4)Haliçteki zincire karsılık gemileri karadan yürüterek Haliç'e soktu.

İstanbul'un Fethini Kolaylaştıran Nedenler: 
1)Bizans ordu ve donanmasının zayıf olusu,
2)Kusatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması.
NOT: Bizans kusatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmistir.
NOT: Cenevizliler kusatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de Bizans'a yardım etmislerdir.

İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları:
1)Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmistir.
2)Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karısmıstır.
3)Ortaçağ kapanmıs, Yeniçağ baslamıstır.
4)İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin baslamasında etkili olmuslardır.
5)Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye baslamıstır.

İstanbul'un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları:
1)Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmistir.
2)Baskent Edirne'den İstanbul'a tasınmıstır.
3)Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıstır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçisi kolaylasmıstır.
4)Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıstır.
5)Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmistir.
6)Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir söhret ve itibara kavusmustur.

Fatih Dönemi Önemli Olayları
1)Balkanlarda Fetihler 
2)Anadolu'da Fetihler 
3)Denizlerde Fetihler ve Seferler
a)Belgrat hariç bütün Sırbıstan a)- Cenevizlilerden Amasra alındı, 
a)Bazı Ege adaları alındı.  
b)Candaroğullarından Sinop alındı. (İmroz,Tasoz,Semadirek,Midilli
b)Arnavutluk fethedildi. 
c)Karamanoğullarından Konya ve Eğriboz adaları alındı.Rodos
c)Bosna-Hersek fethedildi Karaman alındı. adası kusatıldı, fakat
d)Eflak-Boğdan fethedildi. 
e)Trabzon Rum İmparatorluğuna son alınamadı.)
f)Mora Yarımadası fethedildi. verildi.(1461) 
g)Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı.
h)Otlukbeli Savası yapıldı.(1473) (Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan arasındaki bu savası Osmanlılar kazandı.)
ı)Fatih Sultan Mehmet  Otranto (İtalyaSeferi yapıldı.

* Fatih Döneminde Yapılan Fetihlerin Yorumu:
Fatih Sultan Mehmet fetihlerini rastgele değil, belirli amaçlar doğrultusunda yapmıstır. Bu amaçları söyle sıralayabiliriz:
1)Karadeniz Ticaretine Egemen Olmak,
2)Anadolu Türk Birliğini sağlamak,
3)Anadolu'da Faaliyet Gösteren Devletleri Etkisiz Kılmak,
4)Ege ve Akdeniz Ticaretine Egemen Olmak,
5)Bizans'ın Yeniden Dirilmesini Önlemek,
6)Katolik Roma'yı Ele Geçirmek.

1 1 1