Cevaplar

2012-12-18T19:28:30+02:00
İnsanın bü­yü­me, gelişme ve dav­ranış şekline göre seçilen fi­zik­­sel aktivite­lerin hare­kete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim şekli” olarak ifade edilen beden eğitimi Tamer’(1987) e göre,“Fiziksel hare­ketle­rin planlı bir geliş­me doğ­­rultu­sunda yaşantıya dönüştürül­me­si­” olarak tanımlanmaktadır.  
Spor ise “Kişinin belli dü­zen­le­­meler içinde fiziksel aktivitesini ve motorik beceri­lerini zihin­sel, ruhsal ve sosyal davranışlarını geliş­tiren ve bu özel­lik­lerini belirli kurallar içinde yarış­tırmasını amaçlayan biyo­lojik, peda­gojik ve sosyal bir uğraştır”(İnal 2004).
 
“Belirli kurallar altın­da araçlı veya araçsız, ferden veya grupla, boş zaman veya tüm zamanını alacak şekilde meslekleş­tirerek yaptığı, sosyalleş­ti­ri­ci, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir kavram” olarak ortaya konulmaktadır (BOMPA, 1998).
 Devamı: http://www.yenimakale.com/spor-organizasyonlari.html#ixzz2FQS1xmrJ

1 5 1