Cevaplar

2012-10-02T14:53:33+03:00
Cenap Şahabettin, 1870 - 1934 yılları arasında yaşamış Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarıdır1870'te Manastır’da doğdu Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebi'nde yaptı Gülhane Askeri Rüşdiyesi 'ni bitirdi Tıbbiye İdadisi 'nden sonra Askeri Tıbbiye 'den mezun oldu Hekim yüzbaşı oldu


Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı 1914’te emekliye ayrıldı


Darülfünûn ’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı


İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi Diğer Servet-i Fünun’cuların tersine bireysel şiiri tercih etti Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi Şiire "nesir-musikisi" dedi Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir Kabri Bakırköy'dedir


EDEBİ KİŞİLİĞİ


* türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğretmiştir

* sembolizmden etkilenmiştir

* sanat sanat içindir anlayışını benimsedi

* eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem verdi

* eserlerini aruzla yazdı

* serbest müstezat ı kullandı


ÖNEMLİ ESERLERİ: tamat,hac yolunda,avrupa mektupları,evrak-ı eyyam,tiryaki sözleri,körebe,yalan


Eserleri


Şiir:


* Tâmât (1887)

* Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)

* Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)


Tiyatro:


* Körebe (1917)


Düzyazı:


* Hac Yolunda (1909)

* Evrak-ı Eyyam (1915)

* Afak-ı Irak (1917)

* Avrupa Mektupları (1919)

* Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)

* Vilyam Şekispiyer(1932)

* Tiryaki sözleri
1 1 1
2012-10-02T14:53:40+03:00

* türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğretmiştir

* sembolizmden etkilenmiştir

* sanat sanat içindir anlayışını benimsedi

* eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem verdi

* eserlerini aruzla yazdı

* serbest müstezat ı kullandı

0