tarih öncesi devirler neye göre birbirinden ayrılmaktadır?

tarihteilk savaş ve ilk yazılı antlaşma nedir ve hangi uygarlık döneminde gerçekleştirilmiştir?

sümerlerin dünya uygarlığına en büyük katkısı nedir?

ilkçağda mezopotamya uygarlıklarını sıralayınız

----------------------------------------------------------------------------------

6.sınıf

---------------------------------------------------------------------------------

yanlış ve saçma cevap verenler engellenecektir

1

Cevaplar

2012-12-20T19:35:15+02:00

Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kadeş antlaşması

Sümerlerin dünya uygarlığına en büyük katkısı yazıyı bulmaları ve tekerleği icat etmeleri

 

Mezopotamya uygarlıkları ise

-Babiller

-Sümerler

-Lidyalılar

 

0