Cevaplar

2012-12-18T19:20:49+02:00
Nerelerde kullanıyoruz? Geçmişte tamamlanıp sonlanmış bir olaydan bahsederken. Our school team beat their school team in volleyball. (Okul takımımız onların okul takımını voleybolda yendi.) Ne zaman sorusuyla birlikte geçmiş zaman ifadelerinde. When did they send this? (Bunu ne zaman gönderdiler?) Keşkeler ve hayallerimizle ilgili yapılarda. I wish you helped me. (Keşke bana yardım etsen.) I'd rather you didn't offend anybody. (Kimseyi kırmamanı tercih ederim.) Geçmişte tamamlanmış olayları zamanları ile birlikte söylerken. We met yesterday. (Dün buluştuk.) Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır:  "Yesterday" - Dün  " Ago - Önce : "Three hours ago" - Üç saat önce, "Two days ago" - İki gün önce, "Five weeks ago" - Beş hafta önce ...  " Last - Geçen: "Last year" - Geçen yıl, "Last week" - Geçen hafta, "Last Tuesday" - Geçen Salı, "Last month" - Geçen ay ...  "In 1999" - 1999' da, "in September" - Eylülde, "On Wednesday" - Çarşamba günü, "At two o'clock" - Saat 2'de...  "The other day" - Geçen gün
1 5 1
2012-12-18T19:21:02+02:00

SIMPLE PAST TENSE (Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN)

Geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. Türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır. 
İngilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. Simple Past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır. 
Bu zamanda Fiilin ikinci hali kullanılır. İngilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. Düzensiz fillerin ikinci halinin öğrenilmesi gerekir. 

 

 daha fazlası için http://www.turkish-media.com/forum/topic/122292-simple-past-tense/

1 5 1