Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-18T19:23:08+02:00

Madde: Hacmi ve kütlesi olan her şey maddedir. Örnek; taş, hava, su, Güneş, köpek, tuz......... Madde olmayanlara örnek: Işık, ısı, ses, .... gibi hacmi ve kütlesi olmayan enerjiler. Madde 3 farklı fiziksel halde bulunabilir. Katı, sıvı, gaz. Katı halde moleküller arası boşluk azdır ve moleküller birbirine sıkı halde bağlanmıştır.

Maddelerin ortak özellikleri: Bütün maddelerde bulunan özellikler. Her madde bu özelliklere sahiptir.

hacim - kütle - eylemsizlik - anecikli ve boşluklu yapı

Ortak özellikler maddenin cinsine bağlı değil, miktarına bağlıdır. Örneğin hacim. Demirin ve Bakırın hacimleri bunların miktarına bağlıdır. Demirin hacmi 100 cm3 olmalıdır diye bir şey söylemek yanlış olur.

Suyun 3 halinde maddenin moleküler yapısı değişkenlik arzeder; buz katı halde ,su olarak sıvı halde , buhar olarak gaz halinde olduğunda moleküllerin durumu yani birbirlerine olan konumları değişmektedir. Hal değiştirme ile maddenin moleküler yapısı değişmez. Yani H2O molekülü 3 hal için de aynıdır. Hiç bir halde H ve O atomları birbirinden ayrılmamıştır. Sadece moleküllerin birbirlerine göre konumları ve uzaklıkları değişir. Moleküllerin yapısı değişmeden konumları değişiyorsa buna fiziksel değişme denir. (hal değiştirme, çözünme

Maddelerin ayırtedici özellikleri:

Her maddede bulunan ve ölçülebilen , fakat her bir madde için farklı özelliklere sahip niceliklerdir.


özkütle 
erime sıcaklığı 
kaynama sıcaklığı 
öz ısı 
genleşme katsayası 
çözünürlük............................. 
Ayırt edici özellikler maddenin miktarına bağlı değil cinsine bağlıdır. Örneğin, demirin özkütlesi belli bir sıcakılk ve basınç altında 7,8 g/cm3dür. Demirin miktarı ne olursa olsun bu özellik değişmez. Bütün demirler bu özelliği taşır. Fakat bakır için özkütle 7,8 değil 5,4 g/cm3dür. Yani özkütle maddenin cinsine göre değişiklik gösterir. Miktar önemli değil dir. 100 gram bakırın da özkütlesi 5,4 g/cm3dür, 500 gram bakırın da.

2 2 2
2012-12-18T19:23:39+02:00

öz kütle -   erime ısısı - donma noktası - kaynama

0