Cevaplar

2012-12-18T19:27:28+02:00
Yaşamı [değiştir]

I. Kılıç Arslan (1077-1086) yılları arasında Anadolu Selçuklu sultanlarının ilk başkenti olan İznik'te hüküm süren babası Süleyman Şah'ın 1086 yılındaSuriye seferinde Melik Tutuş’a yenilmesiyle, o sırada Antakya’da bulunan Kılıç Arslan, Büyük Selçuklu Devleti (1038-1194) Sultanı Melikşah'ın (1072-1092) emriyle İsfahan’a gönderildi.

Melikşah’ın 1092 yılında vefatıyla Anadolu’ya dönen I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devletinde 1086’dan beri devam eden fetret devrine son vererekİznik tahtına sahib oldu. İznik şehrini îmarı için faaliyetler başlatarak, şehrin savunmasını güçlendirdi. Bizans İmparatorluğu (395-1453) saldırılarına karşıbeylerbeyi ünvânıyla İlhan Muhammet’i vazîfelendirdi. İznik'e yönelik saldırılar bertaraf edilerek, Bizanslıların Balıkesir ve Kapıdağ bölgelerinden atılması sağlandı. I. Kılıç Arslan, yoğun bir iskan politikası takip ederek, özellikle Horasan bölgesinden Türkleri getirterek Anadolu’nun Türkleşmesine çok önemli katkılarda bulundu. Alimlere, sanatkarlara, ve genel olarak halka iyi davrandı.

Bizanslılar bunun üzerine İzmir havalisinin hakimi olan Türk beyi ve denizcisi Çaka Bey ile I. Kılıç Arslan'ın arasını açmaya çalıştılar. Bu sırada Kılıç Arslan, fetret devrinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden ayrılan şehirleri tekrar bir bayrak altında toplayıp, birlik kurmak için harekete geçmişti. 1096senesinde Malatya şehrini kuşattı. Malatya kalesi düşmek üzereyken, Haçlı ordusunun batıdan Anadolu'ya girdiği öğrenilince, kuşatma kaldırıldı. Sultan Kılıç Arslan hızla Batı Anadolu'ya yönelerek ordusuyla Haçlıların karşısına çıktı. I. Kılıç Arslan'ın buyruğundaki Çavlı Bey Çökürmüş Bey'i öldürüp Musul halkına eziyet etmeye başlayınca Musul halkı I. Kılıç Arslan'ı Musul'a davet eder. I. Kılıç Arslan davetin yerine getirilmesi gerektiğini belirtip ordusunun bir kısmını alarak Musul'a gider. Musul'da çok da iyi karşılanır ama Bizans karşısında birçok Musul Beyinin karşıya geçtiğini görür. Ersagun ve İltutmuş Beylerin geri dönelim telkinlerine rağmen geri dönmez ve en son atıyla beraber Habur'un azgın suyuna atlar.

Kaynakça
1 4 1
2012-12-18T19:27:55+02:00

Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini, bu uğurda yaptığı kanlı mücadelelerle bütün insanlığa ispat etmişti. 

Kılıçarslan olmamış olsaydı, belki bugün Anadolu’da bir Türk hakimiyeti yerine bir Latin devleti mevcut bulunacaktı.Anadolu kıtası; 26 Ağustos 1071 yılında Alpaslan’ın Bizanslılarla yaptığı Malazgirt Meydan Savaşı ile fethedilmişti. Bu fetih üzerine Horasan ellerinde bulunan birçok Oğuz Türkmen oymakları, Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşmişlerdi. 


1 5 1