Cevaplar

2012-12-19T10:23:44+02:00

5.KOMİSYON

 

MYO’lar Arası

MODERATÖR: Doç.Dr.Gülay YEGİNOĞLU (KTÜ.SHMYO Müdürü) EŞ MODERATÖR: Prof.Dr.Fatih ERBAHÇECİ (HÜ.Polatlı SHMYO Müdürü)

Komisyon Sekreterleri :Öğr.Gör.Gökhan YILMAZ (KTÜ.SHMYO)     :Öğr.Gör.Sedat BOSTAN (KTÜ.SHMYO) nda Uygulanabilir İş

Ülkemizde ve tüm dünyada MYO’ları, çeşitli iş kollarına nitelikli insan gücü yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıdır

 

Günümüzde tüm dünyada yaşanmakta olan küresel rekabette ülkemiz açısından sıklıkla dile getirilen sorunlardan birisi de mesleki alanda iyi eğitilmiş, kalifiye işgücü ihtiyacıdır

 

Bu bakımdan ülkemizin küresel rekabette yerini almasında Meslek Yüksekokullarına önemli görevler düşmektedir

 

Oysa ülkemizde modern çağın gereklerine, iş dünyasının beklentilerine uygun değişik sektörlere nitelikli insan gücü yetiştirmede en önemli kaynak durumunda olması beklenen MYO’larında halen yaşanan bir çok problem bulunmaktadır

birliği Modelleri

MYO’ları Müdürler toplantısının V. komisyonun gündeminde;       MYO’larının geliştirebileceği işbirliği modelleriyle MYO’larının işlevlerini nasıl daha etkili biçimde yerine getirebileceği bulunmaktadır

 

 

Bu amaçla MYO’ları arasındaki işbirliği çalışmalarına yönelik olarak katılımcılardan gelen uygulanabilir öneriler 6 ana başlık altında derlenmiştir Proje tabanlı ulusal ve uluslararası çalışmalar

 

Bölgesel mesleki ve teknik eğitim fuarları, bahar şenlikleri ve festivaller

 

Proje tabanlı yarışmalar

 

Web tabanlı iletişim, etkileşim ve faaliyet platformu

 

Yönetici, öğrenci ve öğretim elemanı değişim ve dolaşımı

 

Bölgesel ve ulusal bazda MYO Birliklerinin oluşturulması YÖK bünyesinde yürütülen projelerden MYO’larının etkin şekilde faydalanmalarının sağlanması

 

 

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde proje örneklerinin uygulanması amacıyla proje araştırma gruplarının kurulması MYO’larının işbirliğini geliştirmek üzere her yıl periyodik sempozyum ve kongre düzenlemelerinin sağlanması

 

Kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikleri düzenleyecek pilot ve gönüllü üniversitelerin belirlenmesi

 

Kongre ve sempozyumlarda; mesleklerin, geliştirilen projelerin, ürünlerin, hizmet modellerinin iş dünyasına tanıtımının fuar, sergi, eğitim toplantıları ve seminerler aracılığıyla yapılması

 

Hazırlanmış yada yararlandırılması düşünülen ulusal ve uluslararası projelerden belli bölgelerdeki MYO’ları değil çok sayıda MYO’larının etkin bir şekilde faydalanmasının  sağlanması   Böylece teknolojiyi ve yenilikleri takip etmede meslek yüksek okullarının akademik kapasitesi ve teknolojik alt yapısından kaynaklanan dezavantajları azaltılması  
0