Cevaplar

2012-12-18T19:41:14+02:00

 Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında yaptırılmıştır. Öküz Mehmet Paşa Camisi ismi ile tanınmaktadır.

Plan ve mimarisi yönünden Aydın ve çevresinde yapılan camilere benzer. Cami kare planlı olup, 12 kenarlı, 16 pencereli bir kasnak üzerine oturan merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi taşıyan kasnak dört köşede kemerli payandalarla desteklenmiştir. Son cemaat yeri ağaçtan yapılmış olup, tek şerefeli minaresi sağdadır.

Caminin giriş kapısı geometrik geçmeler ve sedef kakmalarla süslenmiştir. Günümüzde bu kapının sedefleri sökülmüştür. Mihrap barok özellikler gösteren yuvarlak kemerli bir niş biçimindedir. İki yanında korint başlıklı sütuncuklar bulunmaktadır. Buradaki bezemeler mihrabın 1830 yılındaki onarımda yenilendiğini göstermektedir.

 

0