Cevaplar

2012-12-18T20:13:24+02:00
Dallanmış Alkanlar 

Karbon atomunun bileşikteki sayısının artmasıyla, kovalent bağlarla birbirine bağlı olan atomların oluşturabileceği mölekül, yapısal olarak çeşitlilik göstermektedir. Buyüzden Karbon sayısı yüksek olan alkanlar karşımıza molekül formüleri aynı olamsına rağmen farklı yapılarla çıkmaktadırlar. Böyle bileşiklere yapı izomerleri denilmektedir. Mölekül formülü C4H10 olan bütan’da iki farklı yapıya rastlamaktayız. Bunlar n-bütan ve izo-bütan’dır.

Pentan üç farklı izomeri yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.Pentanın izomer yapıları şunlardır: Bir zincir şeklinde ve dallanmamış yapısıyla n-Pentan, diğeri ikici Karbon atomunda tek bir dallanma gösteren yapısıyla izo-Pentan ve son olarak ikinici Karbonunda ikili dallanma gösteren neo-Pentan denir. Karbon sayısının artmasıyla yapı izomerilerinin sayısı artmakdadır.

 

Dallanmış Bazı Alkanlarda İsomeri ÇeşitleriGenel Adı n- izo- neo- Propan Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır Bütan Bulunmamaktadır Pentan  
1 1 1