Cevaplar

2015-05-22T20:53:00+03:00
 2 boyutlu cisimlerin incelendiği bu sistemde x ve y düzlemleri olmak üzere 2 farklı eksen bulunur. Bunlardan x eksenine apsis y eksenine ordinat adı verilir.


Kartezyen çarpımındaki

her sıralı ikilinin Öklid düzlemindeki bir noktaya ve 
birinci dereceden iki değişkenli her bir polinomun düzlemdeki bir doğruya, birebir eşlenmesi ile oluşturulan cebirsel geometrik yapıya Kartezyen koordinat sistemi adı verilir. Öklid geometrisinin bir modelidir. 
Koordinat eksenleri 1., 2., 3. ve 4. bölge olarak adlandırılan 4 çeyreğe bölünebilir.

1. bölgede değerler +X,+Y 
2. bölgede değerler -X,+Y 
3. bölgede değerler -X,-Y 
4. bölgede değerler +X,-Y
0