Cevaplar

2012-12-18T20:21:49+02:00

-hem ekonomik yönden hem de ulaşı kaynaklarının bolluğu ile alakalıdır.

-Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.
- Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site)
- Çok tanrılı din yaygındır.(ilk tek tanrılı din İbranilerdedir)
- Yönetim anlayışları tanrısaldır:
- Bütünüyle tanrısal: Mısır(tanrı kral)
- Yarı tanrısal: Mezopotamya (rahip kral)
-SORU: Mezopotamya’da bir çok medeniyet kurulmasının nedenleri nedir?
- Göç yolları üzerinde bulunması,
- Topraklarının verimli olması,
- İklimin elverişli olması,
 Irmaklarından sulama yapılabilmesi
*- Sümer kanunları fidye, Hammurabi (Babil) kanunları kısasa dayalıdır.
* -Sümer kanunları şehir veya küçük bir bölgeyi idare etmek, Babil ve Asur kanunları ise bü-yük bir ülke veya devleti idare etmek için yapılmıştır. (Merkeziyetçi-güçlü olmak am-açlanmıştır)-

1- Karadeniz Bölgemizdeki önemli geçiler hangileridir?

Ilgaz, Ecevit, Kop, Zigana (Kalkanlı)

2-Akdeniz bölgesindeki önemli geçitleri yazınız?

Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek

3-Silifke’yi İç Anadolu bölgesine bağlayan geçidin ismi nedir? (Mersin’in Silifke ilçesi Göksu’nun denize aktığı yerdir. Bu geçitten Konya’ya gidilebilir.)

Sertavul geçidi

4-Çukurova’dan Amik ovasına geçmek için Amanoslar’ın (nur dağları) üzerinde hangi geçitten geçmeliyiz?

Belen geçidi

5-Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu bölgesi arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri yazınız?

Zigana ve kop geçidi

6-Batı Karadeniz bölümü ile İç Anadolu bölgesi arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri yazınız?

Ilgaz ve Ecevit geçidi

0