Cevaplar

2012-12-18T20:44:28+02:00
Alaşım Nedir?   İki ya da daha çok metalin , bazen de bir metal ile karbon gibi bir Ametalin birleştirilmesi ile elde edilen metal niteliğindeki maddelereAlaşım denir. Örneğin pirinç bakır ile çinkonun eritilerek birbirine karıştırılmasıyla , çelik isedemire karbon katılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. İnsanlar önce bakır ve kalay gibi basit metalleri buldular. Sonraları belki de bir yangın sırasındabu iki metal eriyip birbirine karıştığındadeğişik bir maddeninortaya çıktığını gördüler.Tunç ya da bronz denen bu yeni maddenin hem bakırdan hem kalaydan daha üstün özellikleri olduğunu anlamaları alaşımların üretiminde başlangıç noktası oldu. Gerçekten de bir alaşım kendisini oluşturan bütün metallerden daha değişik özellikler taşır.

Doğadaki maddelerin çoğunda atomlar birbirine sıkıca bağlanarak molekül denen birimler halinde gruplaşmıştır. Oysa bütün kimyasal elementlerde olduğu gibi metallerde de atomlar moleküller halinde gruplaşmaz, tek başına bulunur. İki yada daha çok elementin bir alaşım oluşturabilmesi için bu tek tek atomların bir ölçüde gruplaşması gerekir. Bazı alaşımlarda bütün atomlar,bazılarında yalnızca bir bölümü bu gruplaşmağa katılır. Örneğin pirinçte bütün bakır ve çinko atomları bir araya gelerek moleküller halinde gruplaşmıştır. Çelikte ise karbon atomlarının bir bölümü demir atomları ile birleşerek demir karbür molekülleri oluştururken ,bir bölümü bu gruplaşmağa katılmaz. Çeliğin sert ya da yumuşak olması da karbon ve demir atomları arasındaki bu gruplaşmanın biçimine bağlıdır. Bir alaşım elde etmenin en kolay yolu elementleri eriterek sıvı halde iken birbirine karıştırmaktır. Ama elementleri eritmeden birlikte ısıtarak da alaşımlar hazırlanabilir. Eskiden çelik üretiminde uygulanan temel yöntem demir ve odun kömürü halindeki karbonu birlikte ısıtmaktı. Katı elementleri bir arada ısıtarak alaşım elde etme yöntemi bugünde yaygın olarak uygulanır. Bu üretim süresince önce metaller toz haline getirilerek karıştırılır, ardından sıkıştırılarak biçimlendirilir ve en sonunda ısıtılır. Metallerin toz haline getirilmesi içeren bütün üretim yöntemlerine toz metalurjisi denir.

Özel amaçlı uygulamalarda alaşımlar katışıksız metallerden daha çok kullanılır. İki metalden oluşan bir alaşımın erime noktası bu iki bileşenin erime noktalarından daha düşük, daha yüksek ya da tam ara değerde olabilir. Bu nedenle metal yüzeyleri ya da parçaları birleştirmek , erime noktası katışıksız metallerden daha düşük olan kurşun ve kalay ya da bakır ve çinko alaşımları lehim olarak kullanılır. Alaşımların bir başka özelliği de genellikle bileşenlerinden daha sert ve dayanıklı olmasıdır.
Demire karbonun yanı sıra başka elementler katılarak özel alaşımlı çelikler elde edilebilir.

Sözgelimi krom çeliğe paslanmazlık özelliği kazandırır. tungsten, yüksek sıcaklıklarda bile sertliğini koruyan , sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklı takım yada hız çeliklerinin en önemli katkı maddesidir. Bilinen 100 ü aşkın kimyasal elementten 70 i metal olarak sınıflandırılır. Bunların 30 kadarı da sanayide kullanılan çeşitli alaşımların bileşimine girer. bu alaşımların sayısı burada anılamayacak kadar kabarıktır ; ama en önemlileri aşağıdaki gruplar içinde sınıflandırılabilir.Devamı Oku: Alaşım Nedir?

6 3 6
En İyi Cevap!
2012-12-18T20:47:05+02:00

Alaşım Nedir?   İki ya da daha çok metalin , bazen de bir metal ile karbon gibi bir Ametalin birleştirilmesi ile elde edilen metal niteliğindeki maddelereAlaşım denir. Örneğin pirinç bakır ile çinkonun eritilerek birbirine karıştırılmasıyla , çelik isedemire karbon katılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. İnsanlar önce bakır ve kalay gibi basit metalleri buldular. Sonraları belki de bir yangın sırasındabu iki metal eriyip birbirine karıştığındadeğişik bir maddeninortaya çıktığını gördüler.Tunç ya da bronz denen bu yeni maddenin hem bakırdan hem kalaydan daha üstün özellikleri olduğunu anlamaları alaşımların üretiminde başlangıç noktası oldu. Gerçekten de bir alaşım kendisini oluşturan bütün metallerden daha değişik özellikler taşır.

2 5 2