Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-18T21:01:42+02:00

Kanaatimizce Atatürk Cumhuriyeti’ni en iyi karakterize edecek nitelik onun lâik niteliğidir. Zira lâiklik gerçekleşmez, devamlı ve titiz bir saygı görmezse, Kemalist inkılâbın hedefi olan demokratik ve bağımsız millî Cumhuriyet’in varlığı tehlikeye düşeceği gibi, bir diğer hedef olan Türk toplumunu çağdaşlaştırma çabası da iflâsa uğrar ve toplumumuz yeniden Orta Çağ’ın karanlığına gömülür.

2 4 2