Cevaplar

2012-12-18T21:16:47+02:00

ATATÜRK
TBMM’NİN 1 KASIM 1934, IV. DÖNEM 4. TOPLANMA YILINI
AÇIŞ KONUŞMASINDA
“BUGÜN ACUNA DİNLETMEYE YELTENİLEN MUSİKÎ BİZİM DEĞİLDİR”
DEMİŞ MİDİR ? (BELGELER)

Adnan ATALAY
Yaptığı özenli araştırmalar ve dikkatli gözlemler sonucu ulaştığı saptamalarla,
Atatürk’e atfedilen bu söze dikkatimi çeken ilk kişi, çok değerli arkadaşım,
Müzikbilimci ve Tarih Araştırmacısı Yrd. Doç.Dr.Yavuz DALOĞLU olmuştur. Yaptığı
titiz ve dikkatli araştırmalarla her zaman önemli gerçeklerin ortaya çıkmasını
sağlayan Sayın DALOĞLU’na teşekkürlerimle…

0