Cevaplar

2012-12-18T21:32:26+02:00

1-teşbih : benzetme

2-mecaz-ı mürsel: ad aktarması

3-intak: konuşturma

4-kinaye: hem gerçek hem mecaz anlam çıkması

5-tevriye: iki anlamlılık

6-hüsn-i talil: güzel nedene bağlama

7-mübalağa: abartma

8-tecahül-i arif: bilmemezlikten gelme

9-tariz- iğneleme

10-tekrir: yineleme

11-telmih: hatırlatma

12-tezat: karşıtlık

13-cinas: eş seslilik

14-irsal-i mesel: atasözü kullanma

1 5 1