Cevaplar

2012-12-18T21:46:34+02:00

Başına çorap örmek
Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plan

çorap söküğü gibi gelmek

kurmak Çorap örmek: Kendi veya başkasının başına iş açmak.

0
2012-12-18T21:46:49+02:00

- başına çorap örmek
- ... çorap söküğü gibi gelmek                                                                                                                    Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plan kurmak

0